TOP 5 positive aspekter ved IP-rettigheder.

Der er næppe nogen tvivl om, at den primære funktion af IP-rettigheder er at give rettighedshaveren en konkurrencemæssig fordel med hensyn til dens kommercielle aktiviteter. Dette er ikke mindst vigtigt for små og mellem store virksomheder, som via IP-rettigheder har fået ganske skarpladte våben i hænde, til at tage kampen og ikke mindst konkurrencen op mod de store virksomheder.

Dog er der andre fordele, ved IP-rettigheder, som langt sjældnere nævnes: (Selv har jeg dog omtalt medicin i en tidligere artikel) Her er top 5 postive aspekter ved IP-rettigheder:

  • 1)Garantier med hensyn til sikkerhed og kvalitet.

Her kommer blandt andet medicin og aktive stoffer ind i billedet. Bil reservedele falder også ind under denne kategori. Mange risikerer at sætte helbredet overstyr, ved at købe forfalskede medicinal produkter, fordi de forfalskede produkter ikke lever op til de krav som stilles til de ægte produkter. Dette gælder i høj grad for varemærker, men også for patent licensaftaler, som ofte indeholder kvalitets klausuler.

  • 2)Muliggørelse af indirekte udnyttelse

Altså i tilfælde af at en virksomhed har beskyttet sine produkter eller processer via IP-rettigheder, kan der udledes indtægter direkte, for virksomheden selv, ikke alene via rettighedererne, men også indirekte via licensaftaler med 3. parter.

  • 3)Open source beror på IP-rettigheder

Der er rigtig mange mennesker, som til en hver tid vil påstå at open source ikke har noget med IP- rettigheder at gøre, men det er en sandhed med modifikationer. Det er nemlig sådan, at de så kaldte general public licenses (GPL) rent faktisk beror på IP-rettigheder. Det er således en ophavsretslicens der ligger til grund for open source aftalen og den forbliver gyldig hele vejen igennem, så længe visse betingelser overholdes. (Friheder som licenstager modtager skal videre gives, selv når softwaren er modificeret.)

  • 4)Sikkerheds stillelse ved finansiering

De urørlige rettigheder, som IP-rettighederne er, kan ofte spille en medvirkende rolle til at skaffe kapital til de små eller mellemstore virksomheder og start-ups, ikke mindst når 3. parter skal overbevises om at skyde kapital i virksomheden. Hvorfor det er så vigtigt at huske at få rettighederne registret.

  • 5) Omkostningsfrie mekanismer

Mange små og mellemstore virksomheder synes det er omkostningsfuldt med IP-rettigheders registrering, men der er også nogle rettigheder, som man kan nyde godt af og som ikke kræver formel registrering. Herunder falder ophavsret og uregistrerede designs. Der er således ikke nogen grund til ikke at være opmærksompå IP-rettigheder.

Submitted by Céleste Reumert Refn

Click here to Follow her on Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published.